Klachtenregeling

Ondanks alle pogingen van Artemis om het de cliënt zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient in eerste instantie op het moment waarop de klacht ontstaat bij de docent/trainer/coach te worden ingediend. Deze zal altijd proberen de klacht op te lossen. Als de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: Nanda van den Brug, Artemis Yoga.