Klachtenregeling

Ondanks alle pogingen van Artemis om het de cliënt zo goed mogelijk naar de zin te maken is het mogelijk dat iemand een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient in eerste instantie op het moment waarop de klacht ontstaat bij de docent/trainer/coach te worden ingediend. Deze zal altijd proberen de klacht op te lossen. Als de klacht niet bevredigend wordt behandeld, moet deze uiterlijk binnen 1 maand na ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij: Artemis , Industrieweg 20, 3401 MA IJsselstein.
Klachten die niet eerst zijn voorgelegd aan de docent/coach/trainer worden niet in behandeling genomen.

De coaches en therapeuten vallen onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over deze klachtenregeling zie: GAT Geschillen.