Disclaimer

Algemeen

Artemis Yoga, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 74370855, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Het is niet toegestaan om inhoud van deze website of gedeelten hiervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  Als je gebruik maakt van de informatie op deze website geef je aan akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Inhoud

Je kunt geen rechten ontlenen aan de gegevens op deze website. Artemis streeft ernaar actuele en correcte informatie aan te bieden, maar kan niet garanderen dat alle opgenomen informatie in alle gevallen daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. Artemis aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie van deze website. Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden wij ons aanbevolen. Hoewel wij alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, is Artemis niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website worden doorgestuurd of openbaar worden gemaakt.

Medische diagnose

Deze site is niet bedoeld als vervanging van een medische diagnose en de lezer wordt nadrukkelijk geadviseerd zijn of haar arts te raadplegen voor specifieke informatie over zijn of haar persoonlijke gezondheidssituatie. Aan de berichtgevingen die Artemis publiceert kun je geen rechten ontlenen en niet beschouwen als een aanbeveling om ziektes te behandelen.

Vragen of klachten

Heb je vragen/klachten of opmerkingen over onze disclaimer?

Deze kun je e-mailen naar: info@artemisbodymind.nl