Privacybeleid

Privacy verklaring (AVG) Artemis
Artemis, gevestigd aan de Kamerlingh Onneslaan 21a, 3401 MZ in IJsselstein, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.artemisbodymind.nl
Artemis Yoga
Kamerlingh Onneslaan 21a MZ IJsselstein
Telefoon: (+31) 0622444670

Mevrouw N. van den Brug is de Functionaris Gegevensbescherming van Artemis. Zij is te bereiken via info@artemisbodymind.nl.

Website
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij uw e-mailadres, telefoonnummer en persoonlijke adresgegevens als u deze zelf invult en verzendt via onze website. Deze informatie wordt gebruikt om u via onze digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden. De informatie wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Onze website maakt gebruik van een beveiligde server.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Artemis gebruikt uitsluitend cookies of vergelijkbare technieken ten behoeve van de verbetering van onze dienstverlening, om inhoud en reclame aan te passen, om social mediafuncties te bieden en om het verkeer op onze websites te analyseren. Ten behoeve hiervan delen we informatie over het gebruik van onze websites met onze vertrouwde Social Media-, reclame- en analysepartners: Google, Facebook, Instagram. Data die wij hierdoor ontvangen kan niet worden herleid tot een apparaat of individu.

Google Analytics
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies ontvangen wij informatie over bezoek aan onze websites, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt. Voor meer informatie verwijzen we naar de Privacy Statement van Google Analytics.

Google Adwords
Wij adverteren online via Google Adwords, aangeboden door Google Inc. Via deze cookies ontvangen wij informatie over bezoek aan onze websites, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Wij kunnen niet zien wie onze websites bezoekt. De via deze weg verkregen informatie wordt maximaal 26 maanden bewaard. Voor meer informatie verwijzen we naar de Privacy Statement van Google Adwords.

Facebook, Instagram
Facebook en/of Instagram cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan onze website bent ingelogd op deze platforms. Op onze websites worden geen Facebook en/of Instagram cookies geplaatst.

Momoyoga
Voor de verkoop van onze strippenkaarten en abonnementen en voor het boekingsysteem voor onze lessen en workshops maken wij gebruik van het externe systeem Momoyoga.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Artemis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gezondheidsgegevens
– Bankrekeningnummer

Doel en grondslag
Artemis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze digitale nieuwsbrief.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren, contact over afspraken en/of deelname aan een cursus/workshop/coaching/behandeling.
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
– Artemis verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartijd
Artemis bewaart uw persoonsgegevens zolang als nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of zolang de wet voorschrijft.

Delen van persoonsgegevens met derden
Artemis verstrekt uitsluitend gegevens aan derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten aan u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere partijen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Artemis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artemisbodymind.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiliging
Artemis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@artemisbodymind.nl.

Minderjarigen
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artemisbodymind.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Nieuwe doeleinden
Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden de deelname te weigeren. Als u vindt dat onze website niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neem dan contact op met ons bedrijf, op het hierboven vermelde adres.